Relatietherapie

Bijna iedere relatie komt vroeg of laat wel eens in een crisis terecht. Daar is op zich niets mis mee. Meestal kunnen we dit interpreteren als een signaal dat erop wijst dat er iets moet veranderen; de manier van samenleven beantwoordt op dit moment gewoonweg niet meer aan de behoeften en verlangens van beide partners. Soms zijn er dingen gebeurd die zo moeilijk en pijnlijk zijn dat een gesprek ten gronde noodzakelijk wordt.

Hoe dan ook, een vruchtbare communicatie is op zo’n moment erg belangrijk. Als je tot de vaststelling komt dat je er met z’n tweeën niet meer uit geraakt dan kan de hulp van een psycholoog, die daarvoor speciaal is opgeleid, noodzakelijk en heel waardevol zijn.

De belangrijkste voorwaarde voor relatietherapie is dat beide partners bereid zijn om samen zo’n traject aan te gaan. Tijdens zo’n therapie is communicatie heel belangrijk. Samen creëren we een ruimte waarin bij wijze van spreken opnieuw alles kan worden gezegd. De zaken die lange tijd onbespreekbaar waren kunnen en mogen opnieuw woorden krijgen. De dingen die je op het hart liggen kunnen opnieuw worden uitgesproken, zonder schrik te moeten hebben voor afwijzing of wat dan ook.

Tijdens zo’n traject raken heel wat zaken, die we als een soort ballast soms lange tijd met ons hebben meegedragen, vaak opgelost waardoor leven en samen leven minder zwaar wordt. Zowel het gezin als beide partners vinden als het ware een nieuwe levensadem.